Volfram heksafluoridin (WF6) istifadəsi

Volfram heksaflüorid (WF6) CVD prosesi vasitəsilə vaflinin səthinə çökdürülür, metal birləşmə xəndəklərini doldurur və təbəqələr arasında metal əlaqəni yaradır.

Əvvəlcə plazmadan danışaq.Plazma əsasən sərbəst elektronlardan və yüklü ionlardan ibarət maddə formasıdır.Kainatda geniş şəkildə mövcuddur və çox vaxt maddənin dördüncü vəziyyəti kimi qəbul edilir.Buna plazma vəziyyəti də deyilir və "plazma" da deyilir.Plazma yüksək elektrik keçiriciliyinə malikdir və elektromaqnit sahəsi ilə güclü birləşmə təsirinə malikdir.Bu, elektronlardan, ionlardan, sərbəst radikallardan, neytral hissəciklərdən və fotonlardan ibarət qismən ionlaşmış qazdır.Plazmanın özü fiziki və kimyəvi cəhətdən aktiv hissəcikləri ehtiva edən elektrik cəhətdən neytral bir qarışıqdır.

Düzgün izahat budur ki, yüksək enerjinin təsiri altında molekul van der Waals qüvvəsini, kimyəvi bağ qüvvəsini və Kulon qüvvəsini üstələyib bütövlükdə neytral elektrik formasını təqdim edəcək.Eyni zamanda kənardan verilən yüksək enerji yuxarıdakı üç qüvvəyə qalib gəlir.Funksiya, elektronlar və ionlar yarımkeçirici aşındırma prosesi, CVD prosesi, PVD və IMP prosesi kimi bir maqnit sahəsinin modulyasiyası altında süni şəkildə istifadə edilə bilən sərbəst bir vəziyyət təqdim edir.

Yüksək enerji nədir?Teorik olaraq, həm yüksək temperatur, həm də yüksək tezlikli RF istifadə edilə bilər.Ümumiyyətlə, yüksək temperatura nail olmaq demək olar ki, mümkün deyil.Bu temperatur tələbi çox yüksəkdir və günəş istiliyinə yaxın ola bilər.Prosesdə buna nail olmaq əslində mümkün deyil.Buna görə sənaye adətən buna nail olmaq üçün yüksək tezlikli RF-dən istifadə edir.Plazma RF 13MHz+ qədər yüksək ola bilər.

Volfram heksaflorid bir elektrik sahəsinin təsiri altında plazmalaşdırılır və sonra bir maqnit sahəsi ilə buxarlanır.W atomları qış qaz lələklərinə bənzəyir və cazibə qüvvəsinin təsiri altında yerə düşür.Yavaş-yavaş W atomları keçid dəliklərinə yerləşdirilir və nəhayət, metal qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün tam deşiklərlə doldurulur.W atomlarını deşiklərə yerləşdirməklə yanaşı, onlar Gofretin səthində də çökəcəkmi?Bəli, mütləq.Ümumiyyətlə, siz W-CMP prosesindən istifadə edə bilərsiniz, biz onu çıxarmaq üçün mexaniki üyütmə prosesi adlandırırıq.Bu, güclü qardan sonra döşəməni süpürmək üçün süpürgədən istifadə etməyə bənzəyir.Yerdəki qar süpürülür, amma yerdəki çuxurdakı qar qalacaq.Aşağı, təxminən eyni.


Göndərmə vaxtı: 24 dekabr 2021-ci il

Mesajınızı bizə göndərin: